You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second

IELTS WRITING TASK 2 - PHẦN 2

677 lượt xem
Xuất bản 17/08/2015
- Bài giảng có tham khảo: ielts-simon, sách write right, sách Academic Writing for IELTS, Writing Task 2 Mat Clark...và một số tài liệu khác - Click like page để xem cách download slide clip bài giảng của mình nhé https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
IELTS IELTS Writing Tiếng Anh Ôn thi IELTS Tự học Tiếng Anh Tự học IELTS Ngoc Bach Bài học IELTS 8.0 IELTS Nguyễn Ngọc Bách