You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second

[BETVchannel] Luyện nghe IELTS Listening Test 5 (with key)

375 lượt xem
Xuất bản 16/08/2015
Tài liệu luyện nghe IELTS - IELTS Recent Actual listening test File câu hỏi và đáp án đính kèm: - Test 5: http://www.mediafire.com/view/bu565jvlsppad4c/05.pdf - Key: http://www.mediafire.com/view/beoukhc8hen35pf/Answer_key.pdf - Tape script: http://www.mediafire.com/view/m97cngcb6gue9fb/Tape_script.pdf Download đủ bộ đề thi để đạt kết quả tốt nhất nha. Nếu có câu hỏi thì cứ comment.
ielts listening test key 8.0 đề thi ielts luyện nghe ielts actual test bí quyết