You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second

Luyện thi TOEIC 800-990 - LISTENING - Full - TEST 3

560 lượt xem
Xuất bản 22/08/2015
Mỗi đề nghe, đều có đáp án, để bạn kiểm tra lại sau khi bạn nghe xong. Sau đó bạn có thể Check xem bạn đúng bao nhiêu phần trăm. Khi làm bài TOEIC, bạn nên chuẩn bị sẵn 1 cây bút chì và 1 tờ trả lời 100 câu form Listening, để bạn có thể làm bài tốt hơn. Bạn có thể lấy tờ form Listening này trên mạng, có rất nhiều.Link-Playlist : https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7o0U4QC6uf2QoS8k9zyn4RG51XtRgyB
Lesson Learn School University Lessons TOEIC Education Students Language Teacher Student Teachers Listening Free Tutorials Resource Resources Test assessment luyện TOEIC Active Listening Field Of Study