You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second

Part 1 - Hướng dẫn làm bài dạng Matching Headings | IELTS Reading

494 lượt xem
Xuất bản 17/08/2015
Video hướng dẫn phương pháp làm dạng bài Matching Headings. Những thông tin được đề cập trong video đều do mình thu thập và đúc kết trong quá trình tự ôn luyện cho kì thi IELTS. Các bạn có thể đồng ý hoặc không. Mình rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn để cải thiện hơn phương pháp làm bài của mình. ^^ Hy vọng video sẽ giúp ích được những bạn không có điều kiện đi học IELTS và đang tự ôn tại nhà. ---------------------------------------------- Tài liệu sử dụng: Cambridge IELTS 8, Test 1 - Passage 2 ---------------------------------------------- Video chữa đề IELTS Cambridge: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3JQW2Yxtyb9vXvYMMRexW27XWkK9v5P2 E-mail: phamlinh.ec@gmail.com
International English Language Testing System Reading Quotation Subject