You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second

Những cách đơn giản giúp thi tốt phần FCE Speaking

816 lượt xem
Xuất bản 15/08/2015
Speaking là một trong 4 kỹ năng quan trọng trong bài thi FCE. Làm sao để thi phần này tốt nhất. Video này sẽ giúp chúng ta có ý tưởng nhất định để hoàn thành tốt phần thi FCE Speaking. Video bài giảng có sự tham khảo từ Cambridge English. Liên hệ Hội Các Sĩ Tử Luyện Thi FCE tại Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCtE9DZjgnpAIAyRiCsAEYZA/featured hoặc Facebook: https://www.facebook.com/VietFCE
FCE SPEAKING Speaking FCE cach thi Speaking FCE